"Kaikki ihmisolennot syntyvät vapaina ja tasavertaisina 
arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, 
ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä."
 
- YK:n ihmisoikeuksien julistus, 1. artikla


Pelasta maailma

 
Järjestöjä:
 
:: Amnesty International Suomen osasto
:: Animalia
:: Aseistakieltäytyjäliitto 
:: CIMO
:: Ihmisoikeudet.net
:: Ihmisoikeusliitto
:: Invalidiliitto 
:: Kansainvälinen vapaaehtoistyö
:: Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.
:: KIOS (The Finnish NGO Foundation for Human Rights) 
:: Kirkon Ulkomaanapu
:: Kuluta Harkiten -opas
:: Kuluttajat ry.
:: Kynnys ry. 
:: Luomuliitto ry.
:: Luonto-Liitto
:: Maailmankauppojen liitto 
:: Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
:: Mielenterveyden keskusliitto 
:: Omaishoitajat ja läheiset 
:: Pakolaisneuvonta ry. 
:: Pelastakaa Lapset ry. 
:: Pelastetaan Koirat ry.
:: PESUE (Perheen suojelun keskusliitto ry.)
:: Plan International Suomi 
:: Punainen Risti (Suomen)
:: Reilu Kauppa 
:: Ruohonjuuri-kauppa 
:: Rauhanpuolustajat
:: SETA (Seksuaalinen tasavertaisuus ry.)
:: Sininauhaliitto (Kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto)
:: Suomen Eläinsuojeluyhdistys
:: Suomen Elämäntapaliitto
:: Suomen Lastenklinikoiden Kummit ry. 
:: Suomen Luonnonsuojeluliitto ry. 
:: Suomen Mielenterveysseura 
:: Suomen setlementtiliitto
:: Suomen Pakolaisapu 
:: Suomen YK-liitto 
:: UNICEF (Suomen) 
:: Vuokralaisten keskusliitto
:: WWF Finland 
:: YAD (Youth Against Drugs ry.)
 
Virallisia tahoja:
 
:: Eduskunta 
:: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
:: Euroopan neuvosto 
:: Euroopan parlamentti 
:: Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ) 
:: Euroopan unioni 
:: Korkein oikeus 
:: Oikeusasiamies 
:: Tasavallan presidentti 
:: Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto 
:: Ulkomaalaisvirasto 
:: Valtioneuvosto 
:: Valtioneuvoston oikeuskansleri 
:: Yhdistyneet kansakunnat